دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالاتی که توسط گروه دبیران، مورد پذیرش نهایی قرار می گیرند، در این قسمت درج می شوند. چنانچه مقاله ای در این بخش منتشر شود و پس از مدتی از این بخش خارج شود، بدین معناست که برای آن مقاله، دوره و شماره تعیین شده و طی ماه های آتی در یکی از شماره های نشریه منتشر می گردد. همچنین حد فاصل انتشار چند مقاله از یک نویسنده، یک سال می باشد.

علمی پژوهشی

حق انگاری خلع برای زوجه (مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی، حقوق ایران و برخی از کشورهای اسلامی)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1402

10.22080/lps.2023.25247.1499

سید محمّد رضوی؛ ابراهیم جوانمرد فرخانی؛ حمید میری؛ سارا علیزاده اردبیلی


آثار اعتراض به رأی داوری داخلی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق استرالیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1403

10.22080/lps.2022.24084.1374

لیلا نجفی زاده؛ یوسف مولایی؛ مصطفی السان


تحولات حقوق ایران و آمریکا در مقابله با دعاوی و دفاعیات واهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1403

10.22080/lps.2023.25558.1521

احسان بهرامی؛ مصطفی السان


امکان سنجی حمایت از شهرت اشخاص مشهور تحت نهاد پسینگ آف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1403

10.22080/lps.2023.25833.1544

علی نظری؛ عباس میرشکاری


مطالعه تطبیقی ساختار مدیریتی زندانها و تکرار جرم در نظام‌های کیفری ایران، آمریکا و نروژ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1403

10.22080/lps.2023.25278.1497

مرجان اعتماد اعجازی؛ جواد ,واحدی زاده


مقایسه تطبیقی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در نظام حقوقی ایران و ژاپن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1403

10.22080/lps.2023.25323.1501

میترا خداپناهی؛ یحیی نصرتی


شرط تنصیف دارایی در حقوق ایران و انگلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1403

10.22080/lps.2023.25693.1538

مهدی حمزه هویدا؛ مریم فخاریان


بررسی وضعیت حقوقی قراردادهای شامل شرط تمدید خودکار قراردادی در ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه و انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1403

10.22080/lps.2023.25939.1551

علیرضا شمشیری؛ فرشته امیرآبادی فراهانی