داوران 

اسامی داوران محترمی که در شماره های اخیر با پژوهشنامه­ حقوق تطبیقی همکاری داشته اند، به شرح ذیل می باشد:

 

 

نام داور سمت / سازمان شناسه ارکید .::.
وحید آگاه استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی  
حمید ابهری  استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه مازندران 0000-0002-3970-7252
سیدمحمد اسدی نژاد  استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه گیلان  
احمد اسفندیاری استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری  
رضا اسلامی استاد گروه حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی  
مجتبی اصغریان  استادیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه خوارزمی  
پروین اکبرینه  استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر  
مصطفی السان  دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی  
محبوبه امینی استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه یزد  
مهدی امینی  استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه شهرکرد 0000-0002-7929-8617
باقر انصاری  دانشیار گروه حقوق بشر و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی  
فرهاد اله وردی  استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مازندران  
علی بابایی مهر استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس  
جمال بیگی  دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه  0000-0002-2379-2309
محمدرضا پروین ‎استادیار حقوق مالکیت فکری موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی  
سیدهادی پژومان استادیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه شمال آمل  
محمدرضا پنداشته پور  استادیار گروه حقوق خصوصی مؤسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان  
محمدحسین تقی پور درزی نقیبی  استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه مازندران  
جواد تقی زاده  دانشیار گروه حقوق عمومی دانشگاه مازندران  
نازیلا تقوی دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندران  
حسن حاجی تبار فیروزجایی  استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر  
بیژن حاجی عزیزی استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه بوعلی سینا  
سیداحمد حبیب نژاد  دانشیار گروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران  
جواد حبیبی استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر  
سیدحسن حسینی مقدم  استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه مازندران  
نرگس سادات حسینی استادیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه الزهرا تهران  
مهدی خاقانی اصفهانی  استادیار حقوق جزا و جرم شناسی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)  
ابوالفتح خالقی دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم  
حسین خانلری بهنمیری استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه دامغان  
مجتبی جانی پور دانشیار گروه حقوق کیفری دانشگاه گیلان  
ولی رستمی استاد گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران  
حسین رضازاده  استادیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه مازندران  
عباس زراعت  استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه کاشان  
سید قاسم زمانی استاد گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی  
ولی رستمی استاد گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران  
مهدی رحمانی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی  
ام البنین رمضان زاده  استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه مازندران  
حانیه ذاکری نیا  استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه شیراز  
محمد ستایش پور  استادیار حقوق بین الملل دانشگاه قم  
بهزاد سیفی  استادیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه حضرت امام خمینی (ره) 0000-0001-9701-6663
راحله سیدمرتضی حسینی
استادیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه خوارزمی
 
زهرا شاکری  استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران  0000-0003-3880-1594
محمد شکری  استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور  
احسان شهسواری  استادیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه مازندران  
امید شیرزاد استادیار حقوق عمومی دانشگاه یزد  
آزاده صادقی  استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی داشگاه مازندران  
جواد صالحی  دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه پیام نور تهران 0000-0002-7402-1176
پونه طبیب زاده استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان  
حسین شریفی طرازکوهی استاد حقوق بین الملل عمومی دانشگاه جامع امام حسین (ع)  
سمیه ظهوری  استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه گلستان  
مهدی عاشوری  استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه شهرکرد  
محمد عالم زاده  استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر  
زهرا عامری  استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه بجنورد  
محمدباقر عامری نیا استایار حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج  
شیما عرب اسدی  استادیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه مازندران  
ستار عزیزی استاد گروه حقوق بین الملل دانشگاه بوعلی سینا  
نیما علیجان نژاد دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندران  
صالح غفاری چراتی  پژوهشگر پسادکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مازندران  
مسعود فریادی  استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه مازندران  
محمد فرزانگان  استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه مازندران  
فرهنگ فقیه لاریجانی  استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه مازندران  
مهدی فلاح خاریکی  استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت اله آملی  
حسین قافی  استادیار گروه فقه و حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  
سید ابراهیم قدسی  دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مازندران
 0000-0002-5273-4802
بهنام قنبرپور استادیار گروه حقوق و الهیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
 
سعید حبیبا  استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران  
هانی حاجیان  مدرس گروه حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور  
حسین کاویار  استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه اراک   
سحر کریمی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی  
کیومرث کلانتری  استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مازندران  
همایون مافی  استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری  
حسن محسنی  دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران  
سپنتا مجتهدزاده  استادیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه مازندران  
مهدی مرادی برلیان  استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه مازندران
 0000-0002-2881-1556
الهه مرندی استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه الزهرا
 
عباس مقدری امیری استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار
 
هدیه سادات میرترابی استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
 
عباس میرشکاری استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران
 
محمدهادی میرشمسی  استادیار گروه حقوق خصوصی و اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی

0000-0001-9122-2626

حمید میری استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه گنبدکاووس  
علی مشهدی  دانشیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه قم 0000-0001-8439-1384
آیت مولائی  استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه تبریز  
محمد مولودی  استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه بوعلی سینا  
احمد مؤمنی راد دانشیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه تهران  
مرتضی نجابت خواه  استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه مازندران 0000-0002-5568-8696
پیمان نمامیان  استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه اراک  
میثم نوروزی  استادیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه بوعلی سینا 0000-0001-7742-3480
امیرحسین نیازپور  استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهیدبهشتی  
عباس نیازی  مدرس گروه حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری  
جواد نیک نژاد استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر  
زهرا وطنی  استادیار گروه حقوق خصوصی پژوهشکده‌امام خمینی(س) و انقلاب‌اسلامی  
سید مجتبی واعظی استاد گروه حقوق عمومی دانشگاه شیراز  
اسماعیل هادی تبار  استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مازندران  
علیرضا یزدانیان  دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان