پرسش‌های متداول

آیا این نشریه، مبلغی را بایت انتشار دریافت میکند؟

ارسال مقاله به پژوهشنامه حقوق تطبیقی و تمام فرآیندهای رسیدگی به مقاله از جمله (داوری، ویراستاری، صفحه آرایی و ... ) «رایگان» بوده و نویسنده/نویسندگان متحمل هزینه ای نخواهند شد.

روند داوری در مجله چقدر طول خواهد کشید؟

مقالات ارسالی حداقل توسط سه داور مورد ارزیابی قرار می گیرد؛ همچنین مدت زمان داوری حداقل ده و حداکثر شصت روز خواهد بود. از نویسندگان محترم درخواست می گردد مقالات را مطابق با اصول شکلی و ماهوی نشریه تنظیم نمایند، همچنین قبل از ارسال مقاله، ضرورت دارد ابتدا در سامانه ORCID  ثبت نام نموده و کد کاربری دریافتی را در شناسه کاربری خود در نشریه درج و سپس اقدام به ارسال مقاله نمایید.


طول داوری به موضوع مقاله، تعداد مقالات در حال داوری و .... بستگی دارد. لازم به ذکر است روزهای تعطیل و ایام تعطیلات دانشگاه (مانند ایام نوروز و فصل تابستان)مشمول مدت مذکور نیست.


اگر در قسمت پیگیری وضعیت مقاله، عبارت در حال داوری نشان داده شود، مبدا محاسبه از آن هنگام آغاز خواهد شد.
در صورتیکه پس از گذشت 6 ماه از وضعیت مقاله خود مطلع نشدید به مجله ایمیل ارسال نمایید.


همچنین در صورتی که مقاله ای در بازه زمانی کوتاه تری به نتیجه برسد به نویسنده اطلاع رسانی خواهد شد.

آیا امکان اشتراک و دریافت نسخه چاپی مجلات وجود دارد؟

خیر. شما می‌توانید برای مشاهدۀ مقالات خود و یا دیگر نویسندگان به سایت مجله مراجعه کنید.