تماس با ما


آدرس نشریه: 

بابلسر - بلوار شهید ذوالفقاری - میدان بوعلی سینا - بلوار دانشگاه - پردیس دانشگاه مازندران -دانشکده حقوق و علوم سیاسی.

 

تلفن:    01135302104

نمابر:    01135302104

پست الکترونیکی نشریه:     pajohesh.l-p@umz.ac.ir


 


 


CAPTCHA Image