تماس با ما


آدرس نشریه: 

 

* بابلسر - بلوار شهید ذوالفقاری - میدان بوعلی سینا - بلوار دانشگاه - پردیس دانشگاه مازندران -دانشکده حقوق و علوم سیاسی.

تلفن:    01135302104

نمابر:    01135302104

پست الکترونیکی نشریه:     pajohesh.l-p@umz.ac.ir

آدرس وبگاه نشریه:       www.lps.journals.umz.ac.ir

* همچنین جهت برقراری ارتباط در مواقع بسیار ضروری می توانید با شماره تماس هایی که در زیر درج می گردد، ارتباط برقرار نمایید:

- تماس مستقیم با مدیر اجرایی نشریه، آقای دکتر سید حسن حسینی مقدم: 09121545770

- تماس مستقیم با کارشناس نشریه، آقای احسان نعمتی: 09120383992 


 


 


CAPTCHA Image