تماس با ما


آدرس نشریه: 

بابلسر - بلوار شهید ذوالفقاری - میدان بوعلی سینا - بلوار دانشگاه - پردیس دانشگاه مازندران -دانشکده حقوق و علوم سیاسی.

 

تلفن: 01135302123

نمابر: 01135302123


 


 


CAPTCHA Image