داوران 

اسامی داوران محترمی که در شماره های اخیر با پژوهشنامه­ حقوق تطبیقی همکاری داشته اند، به شرح ذیل می باشد:

 

 

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
حمید ابهری  حقوق خصوصی  استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه مازندران
مجتبی اصغریان حقوق بین الملل  استادیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه خوارزمی
پروین اکبرینه حقوق خصوصی  استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
مصطفی السان حقوق خصوصی  دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
فرهاد اله وردی  حقوق جزا و جرم شناسی  استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مازندران
جمال بیگی  حقوق جزا و جرم شناسی  دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه 
محمدرضا پروین حقوق مالکیت فکری ‎استادیار حقوق مالکیت فکری، بخش بیوتکنولوژی میکروبی، موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج
محمدحسین تقی پور درزی نقیبی  حقوق خصوصی  استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه مازندران
جواد تقی زاده  حقوق عمومی  دانشیار گروه حقوق عمومی دانشگاه مازندران
حسن حاجی تبار فیروزجایی  حقوق جزا و جرم شناسی  استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
سیدحسن حسینی مقدم  حقوق خصوصی  استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه مازندران
حسین رضازاده حقوق بین الملل  استادیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه مازندران
حانیه ذاکری نیا حقوق خصوصی  استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه شیراز
ام البنین رمضان زاده حقوق خصوصی   استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه مازندران
زهرا شاکری حقوق خصوصی  استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران
محمد شکری حقوق خصوصی  استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور
احسان شهسواری حقوق بین الملل  استادیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه مازندران
آزاده صادقی حقوق جزا و جرم شناسی  استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی داشگاه مازندران
جواد صالحی حقوق جزا و جرم شناسی  دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه پیام نور تهران
محمد عالم زاده  حقوق خصوصی  استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
زهرا عامری حقوق عمومی  استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه بجنورد
شیما عرب اسدی  حقوق بین الملل عمومی  استادیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه مازندران
صالح غفاری چراتی حقوق جزا و جرم شناسی  پژوهشگر پسادکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مازندران
مسعود فریادی  حقوق عمومی و حقوق محیط زیست  استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه مازندران
محمد فرزانگان  حقوق خصوصی  استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه مازندران
فرهنگ فقیه لاریجانی  حقوق عمومی  استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه مازندران
مهدی فلاح خاریکی  حقوق خصوصی  استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت اله آملی
حسین قافی فقه و حقوق  استادیار گروه فقه و حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سید ابراهیم قدسی  حقوق جزا و جرم شناسی  دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مازندران
سعید حبیبا حقوق خصوصی  استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران
حسین کاویار حقوق خصوصی  استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه اراک 
کیومرث کلانتری حقوق کیفری و جرم شناسی  استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مازندران
همایون مافی  حقوق خصوصی  دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
حسن محسنی حقوق خصوصی  دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران
سپنتا مجتهدزاده  حقوق بین الملل  استادیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه مازندران
مهدی مرادی برلیان حقوق عمومی  استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه مازندران
محمدهادی میرشمسی حقوق مالکیت فکری  استادیار گروه حقوق خصوصی و اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی
حمید میری حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه گنبدکاووس
علی مشهدی  حقوق بین الملل  دانشیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه قم
آیت مولائی حقوق عمومی  استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه تبریز
محمد مولودی حقوق خصوصی  استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه بوعلی سینا
مرتضی نجابت خواه  حقوق عمومی  استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه مازندران
عباس نیازی حقوق خصوصی  مدرس گروه حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
زهرا وطنی حقوق خصوصی  استادیار گروه حقوق خصوصی پژوهشکده‌امام خمینی(س) و انقلاب‌اسلامی
اسماعیل هادی تبار  حقوق جزا و جرم شناسی  استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مازندران
علیرضا یزدانیان حقوق خصوصی  دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان