داوران 

اسامی داوران محترمی که در شماره های اخیر با پژوهشنامه­ حقوق تطبیقی همکاری داشته اند، به شرح ذیل می باشد:

 

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
حمید ابهری دانشگاه مازندران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
فرهاد اله وردی دانشگاه مازندران
محمدحسین تقی پور درزی نقیبی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
جواد تقی زاده دانشیار/هیئت علمی
حسن حاجی تبار فیروزجایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
سیدحسن حسینی مقدم / استادیار گروه حقوق خصوصی/ دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران/ بابلسر/ایران.
ام البنین رمضان زاده
آزاده صادقی حقوق کیفری و جرم شناسی استادیار داشگاه مازندران
محمد عالم زاده دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
شیما عرب اسدی
مسعود فریادی استادیار گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
محمد فرزانگان
فرهنگ فقیه لاریجانی دانشگاه مازندران
مهدی فلاح خاریکی استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران
سید ابراهیم قدسی عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
کیومرث کلانتری حقوق کیفری و جرم شناسی حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران ایران
همایون مافی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
سپنتا مجتهدزاده وکیل دادگستری
علی مشهدی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه قم
آیت مولائی حقوق عمومی گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
مرتضی نجابت خواه عضو هیات علمی/ دانشگاه مازندران
اسماعیل هادی تبار