اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 183
تعداد پذیرش 41

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 4
تعداد مقالات 58
تعداد مشاهده مقاله 21271
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 11405
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 106 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 69 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 71 روز
درصد پذیرش 22 %