اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 59
تعداد پذیرش 24
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 0
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 0

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 5
تعداد مقالات 40
تعداد مشاهده مقاله 12195
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 14821
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 41 روز
متوسط زمان پذیرش 352 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 376 روز
درصد پذیرش 41 %