اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 109
تعداد پذیرش 36
تعداد پذیرش بدون داوری 4
تعداد عدم پذیرش 61
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 19

مقالات منتشر شده (از سال 1393)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 55
تعداد مشاهده مقاله 23095
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 27213
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 340 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 361 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 292 روز
درصد پذیرش 33 %