اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 72
تعداد پذیرش 29
تعداد پذیرش بدون داوری 3
تعداد عدم پذیرش 3
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 0

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 5
تعداد مقالات 45
تعداد مشاهده مقاله 13620
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 16204
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 33 روز
متوسط زمان پذیرش 368 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 343 روز
درصد پذیرش 40 %