بررسی ادعای برتری نظام پارلمانی و عملکرد آن در ایران و فرانسه

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، ایران، بابلسر.

2 کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شیراز، ایران، شیراز.

چکیده

اعتقاد به برتری نظام پارلمانی در دهه ی هشتاد میلادی رواج داشت که البته دیگر رایج نیست.بررسی اختیارات ریاست جمهوری و نیز وضعیت اکثریت حاکم در نظام های پارلمانی حاکی از آن است که نه نظام ریاستی همواره موجب تعارض است و نه نظام پارلمانی موجب رفع تعارض و حکومت یکپارچه. لذا این نظام ها دارای برتری ذاتی نیستند و تناسبیا عدم تناسب آنها با شرایط جامعه است که می تواند عملکرد خوب یا بد آنها رامشخص کند. از طریق مطالعات تطبیقی می توان به وجود یا عدم این تناسب پی برد. در این راستا بی ثباتی حکومتی در جمهوری چهارم فرانسه و حکومت مشروطه ایران نشان می دهد که نظام پارلمانی متناسب با شرایط این جوامع نبوده است. علت عدم وجود فرهنگ ائتلاف بین احزاب است که حتی در صورت وجود احزاب آزاد نیز ائتلاف سیاسی نادر می باشد لذا غالبا نظام پارلمانی درجوامعی با فرهنگ سیاسی نظیر ایران و فرانسه عملکرد ثبات آفرینی نداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying parliamentary system excellence and its performance in France and Iran

نویسندگان [English]

  • javad taghizade 1
  • hossein mir ahamdi 2
1 mazandaran
2 shiraz
چکیده [English]

There was a common belief among comparative studies researchers that parliamentary systems work better than presidential ones but that belief disappears now. These systems don't have any substantive privilege and their harmony with societies conditions make them better or worst. By using comparative methods we can find out this harmony and suitable form of government for specific state. Governmental instability in France third and fourth republic and Iran parliamentary monarchy show that because of lacking political culture to make durable coalition, parliamentary system isn't favorable to these countries. In both cases cabinets lasted about six mount an average that means instability leading to inefficiency of political system. That condition still exists in Iran appearing fundamental feature of the country that makes parliamentary system improper choice for governmental form in Iran political system, Apart from problem of instability, parliamentary system in Iran present government because of approbative oversee on election may lead to political alienation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parliamentary system
  • presidential authorities
  • France
  • Iran
  • comparative studies