دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

حقوق تطبیقی

1. مطالعه تطبیقی سرقت علمی در قوانین کشور ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1399

10.22080/lps.2020.18367.1169

احسان نعمتی؛ سیدحسن حسینی مقدم


2. بررسی مقایسه‌ای دادرسی‌اساسی در نظام‌حقوقی افغانستان و ایالات‌متحده آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1399

10.22080/lps.2020.16325.1155

آیت مولائی؛ محمد رفیع دولتی


3. مطالعه تطبیقی استخدام هیئت‌علمی دانشگاه‌ها در افغانستان و ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1399

10.22080/lps.2020.16431.1156

آیت مولائی؛ خداد خیراندیش