دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

حقوق تطبیقی

1. بررسی مقایسه‌ای دادرسی‌اساسی در نظام‌حقوقی افغانستان و ایالات‌متحده آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1399

10.22080/lps.2020.16325.1155

آیت مولائی؛ محمد رفیع دولتی


2. نگاهی تطبیقی به مفهوم و مصداق "ایرادات آیین دادرسی" در حقوق ایران و فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

10.22080/lps.2021.19927.1197

حسن محسنی؛ هادی ملک تبار فیروزجایی


3. مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران و شورای اروپا ‏

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1399

10.22080/lps.2021.18996.1178

محمد مرادی؛ آزاده صادقی؛ اسماعیل هادی تبار