دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی پژوهشی

بررسی تطبیقی سازش در قانون آیین دادرسی مدنی فراملی و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1401

10.22080/lps.2022.22180.1259

حمید ابهری؛ مهدی طالقان غفاری؛ سیده طاهره موسوی خطیر


مفهوم دعوای واهی و راهکارهای کاهش آن (با تأکید بر رویه قضایی ایران و مطالعه تطبیقی در حقوق ایالات متحده امریکا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1401

10.22080/lps.2022.23469.1333

مصطفی السان؛ محمدرضا فتحی


بررسی تطبیقی ماهیت جوینت‌ونچرقراردادی با نگاهی بر فقه امامیه و قوانین مدنی و تجارت ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1400

10.22080/lps.2022.22968.1301

نسرین بازی؛ محمدباقر عامری نیا؛ داریوش بابایی


اصل صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت بزه‌دیده با رویکرد تطبیقی با تاکید بر حقوق انگلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1401

10.22080/lps.2022.23312.1321

محمد حسن حسنی؛ حمید علیزاده؛ محمد سبزیاری


مطالعه تطبیقی اجرای اسناد نهایی در طرق بر خطِ جایگزین حل اختلاف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 فروردین 1401

10.22080/lps.2022.23149.1306

سیدعلیرضا رضائی؛ رضا معبودی نیشابوری؛ اعظم انصاری؛ عبدالله خدابخشی شلمزاری


نظام های حمایتی از کودکان نیازمند مراقبت؛ مطالعه موردی نظام حقوقی ایران و ترکیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1401

10.22080/lps.2022.23004.1302

علی صفراورنگی؛ غلامحسن کوشکی


بازپژوهی تجزیه رهن در فقه امامیه و عامه و حقوق ایران باتکیه ‌بر ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1401

10.22080/lps.2022.23358.1328

مهدی عاشوری؛ مهدی امینی؛ سید روح الله اکبری کیفته


جایگاه اسناد رسمی در امنیت مالی شهروندان در فقه امامیه و حقوق موضوعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1401

10.22080/lps.2022.23046.1304

محمد عباسی اتویی؛ علی بابایی مهر؛ داوود قاسمی


چگونگی انتقال بین‌المللی داده‌های شخصی (مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا و نظام حقوقی ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1401

10.22080/lps.2022.23212.1309

مهدیه لطیف زاده؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان