چالش های فراروی دسترسی عادلانه به واکسن و دارو در موافقتنامه تریپس با نگاهی به حقوق ایران (مصداق مورد بررسی: واکسن کرونا)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

چکیده

با شیوع کرونا بار دیگر محدودیت‌های موافقتنامه تریپس آشکار شده است؛ چرا که رویکرد تریپس از طرفی بر حمایت از مالکیت معنوی واکسن و داروهاست و از طرف دیگر انعطاف‌پذیری‌های تریپس برای تضمین دسترسی عادلانه به فراورده‌های دارویی کافی نیست. مقاله حاضر چالش‌های منحصر به فردی را که به واسطه همه‌گیری کرونا به منصه ظهور رسیده، در نظر گرفته و برخی از گزینه‌هایی را که برای تسهیل دسترسی عادلانه به محصولات و فناوری‌های دارویی کووید19، پیشنهاد شده بررسی کرده و نشان می‌دهد که سیستم صدور مجوز داوطلبانه مذکور در تریپس که ابزاری برای دسترسی به داروهای مقرون به صرفه است، زمان‌بر بوده و نیاز به اصلاح دارد. بنابراین، برای مقابله با کرونا و بیماری‌های نوظهور، در حوزه‌های مربوط به سلامت عمومی کشورها باید با ایجاد ائتلاف‌های اجباری ثبت اختراع در جهت تسهیل صدور مجوز گام بردارند و یا از طریق گروه‌های تجاری، سیاسی، اقتصادی یا منطقه‌ای موجود نسبت به تامین واکسن و دارو اقدام نمایند در نظام حقوقی ایران نیز در ماده 17 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری به موضوع صدور مجوزهای بهره برداری اجباری در شرایط خاصی اشاره شده است. هر چند تصویب این قانون گامی دیگر در راستای هموار کردن مسیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی است، ایرادات وارده به تریپس بر این قانون نیز وارد است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Challenges to fair access to vaccines and medicines in the TRIPS Agreement with a view to Iranian Law (Example under review: Corona vaccine)

نویسنده [English]

 • Omolbanin Ramzanzadeh
Assistant Professor, Department of Private Law, Faculty of Law and Political Science, University of Mazandaran , Babolsar, Iran.
چکیده [English]

After Prevalence of Corona, the limitations of TRIPS have been revealed, because the approach of TRIPS on one hand is to support the intellectual property aspects of the vaccine and drugs, and on the other hand, the flexibilities of TRIPS are not enough to ensure fair access to pharmaceutical products. This article examines the unique challenges that have come to the fore due to the Corona pandemic, and finally, examines some of the options that have been presented so far to facilitate equitable access to COVID-19 pharmaceutical products and technologies and shows that the voluntary licensing system mentioned in TRIPS, which is a tool to access affordable medicines, is time consuming and as such needs reform. Therefore, in order to deal with Covid-19 or emerging diseases, In the fields related to public health, countries should take steps in facilitating issuing licenses through establishing mandatory patent pools or to procure vaccine and drugs via already existing commercial, political, economic, or regional groupings now. In Iran's legal system, Article 17 of the Law on Patents, Industrial Designs and Trademarks mentions the issue of issuing compulsory exploitation licenses under certain conditions. Although the approval of this law is another step in the direction of smoothing the path of Iran's accession to the World Trade Organization, the objections to TRIPS also apply to this law.

کلیدواژه‌ها [English]

 • right of access to medicine
 • Corona
 • Covid -19
 • compulsory license
 • TRIPS
 • agreement
 1. Abbott F. and Jerome H. Reichman(2020). Facilitating Access to Cross-Border Supplies of Patented Pharmaceuticals: The Case of the COVID-19 Pandemic, Journal of International Economic Law, vol.23, pp. 535– 561.
 2. Abbott F., Flynn S., Correa. C., Berger J. & Nyak, N. (2014). Using Competition Law to Promote Access to Health Technologies: A guidebook for low- and middle-income countries, New York, United Nations Development Programme.
 3. Adhanom T. (2020), Why vaccine nationalism harms efforts to halt the pandemic, The Economist, 08th September 2020.
 4. Alamshahi, A., Ebrahim Moini and Fatemeh Asheri (2018), Defense of Public Interests in the TRIPS Agreement and the World Trade Organization, Business Management Quarterly, No. 43, pp. 237-225. [In Persian]
 5. Al-Tajai, E. and Rahaleh Hosseini (2015), The effect of patent rights on economic growth in two groups of developed and developing countries, Comparative Economics, No. 1, pp. 22-1. [In Persian]
 6. Ameri, F. (2006), Research on TRIPS regulations and some of its economic aspects: with special reference to patents, Law and Policy Research, pp. 180-231. [In Persian]
 7. Azizi Muradpour, H. and Mohammad Reza Irannejad (2019), Challenges between the right to access medicine and pharmaceutical inventions, Interdisciplinary Legal Research Quarterly, No. 4, pp. 61-75. [In Persian]
 8. Bacchus J. (2020). An Unnecessary Proposal: A WTO Waiver of Intellectual Property Rights for COVID-19 Vaccines, Free trade bulletin No.78, pp.1-5.
 9. Bakhtiarvand M. and Shiva Jamalinejad (2018), The right to access to public health in the light of the evolution of rules guaranteeing the implementation of intellectual property rights, Public Law Studies Quarterly, No. 3, pp. 961-980. [In Persian]
 10. Bhutto, F. (2021), The world’s richest countries are hoarding vaccines. This is morally indefensible, The Guardian.
 11. Bossche P. V. D,Werner Zdouc (2017). The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials, London, Cambridge University Press.
 12. Callaway E. (2020). The unequal scramble for coronavirus vaccines, springer nature limited, Springer nature, Vol. 584, pp.506-507.
 13. Chattu V. K., Bawa S., Jaspal Kaur, and Mihajlo Jakovljevic (2021), COVID-19 Vaccine, TRIPS, and Global Health Diplomacy: India’s Role at the WTO Platform, Hindawi, BioMed Research International, Volume 2021, pp.1-8.
 14. Chimpango (2021), Vaccine nationalism and equitable access to COVID-19 pharmaceuticals: TRIPS Agreement under trial (again), Journal of International Trade Law and Policy, vol.20, pp. 166-183.
 15. Correa C. (2019), Will the Amendment to the TRIPS Agreement Enhance Access to Medicines? The South Centre Policy Brief, No. 57, pp. 1-9.
 16. De Menezes, H. Z. (2021). The TRIPS waiver proposal: An urgent measure to expand access to the COVID-19 vaccines, Research Paper, No. 129, South Centre, Geneva, pp. 1-14.
 17. Habiba, S. (1383), Iran's patent system after the adoption of the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), Journal of the Faculty of Law and Political Science, No. 66, pp. 181-145. [In Persian]
 18. Habibi Majandeh, M. (2014), intellectual property rights and human rights; Interactions and Conflicts, Qom, Mofid University Publications. [In Persian]
 19. Jafarzadeh, M. and Morteza Asdalo (2016), Divergence after Convergence: Evolution of the International Intellectual Property Rights Protection System after the TRIPS Agreement, Comparative Law, Volume 2, pp. 173-194. [In Persian]
 20. Katz Ingrid T, Rebecca Weintraub, Linda‑Gail Bekker, and Allan M. Brandt (2021). “From Vaccine Nationalism to Vaccine Equity - Finding a Path Forward, The new England journal of medicine, pp.1281-1283.
 21. Khodaparast, M., Sara Samadi, Mahmoud Houshmand and Mostafa Salimifar (2008), The impact of protection of intellectual property rights on economic growth, Quantitative economics Quarterly, No. 4, pp. 101-123. [In Persian]
 22. Mercurio B. (2022), WTO Waiver from Intellectual Property Protection for Covid19 Vaccines and Treatments: A Critical Review, Virginia Journal of International Law Online, pp. 9-32.
 23. Mirshamsi, M. H., Khairullah Hormozi and Mahboob Afrasiab (2016), "Rights arising from the patent certificate and how to protect the new medicinal use", Medical Law Quarterly, No. 41, pp. 165-180. [In Persian]
 24. Mitchell A. and Tania Voon (2009), Patents and Public Health in the WTO, FTAs and Beyond: Tension and Conflict in International Law, Journal of World Trade, vol.43, pp. 571-601.
 25. Movahedi, Z. and Mojtabi Zahedian (2017), "Jurisprudential and legal analysis of "compulsory licenses " in the agreement on the commercial aspects of intellectual property rights", Studies in Islamic jurisprudence and fundamentals of law, No. 37, pp. 111-133. [In Persian]
 26. Niavarani, S. and Ehsan Javid (2016), "The right to access essential medicines in the framework of the TRIPS Agreement and the challenge of protecting the international human right to health", International Legal Journal, No. 54, pp. 58-29. [In Persian]
 27. Phelan L, Mark Eccleston-Turner, Michelle Rourke, Allan Maleche, Chenguang Wang (2020), “Legal agreements: barriers and enablers to global equitable COVID-19 vaccine access”, The Lancet, Vol. 396, ISSUE 10254, pp. 800-802.
 28. Rahbari, E. and Mahmoud Jafari Chaleshtari (2014), "Unilateral refusal to grant an invention license; A comparative reflection on the competition law approaches of the United States, the European Union and Iran", Encyclopaedia of Economic Law, 7th issue, pp. 22-48. [In Persian]
 29. Rutschman, A. S. (2021), The COVID-19 vaccine race: Intellectual property, collaboration (s), nationalism and misinformation, Washington University Journal of Law and Policy, vol.64, pp.173-175.
 30. Sadeghi, M. and Mansour Khakpour (2016), Reasons for granting a compulsory license for the exploitation of intellectual property rights, Modares Human Sciences Quarterly, No. 4, pp. 131-162. [In Persian]
 31. Sheikhi, M. (2016), Challenges of intellectual property rights in the field of health, Social Welfare Research Quarterly, No. 20, pp. 61-82. [In Persian]
 32. Shiravi, A. H. (1389), International Trade Law, Tehran, SAMT. [In Persian]
 33. Thambisetty S., Aisling McMahon, Luke McDonagh, Hyo Yoon Kang, Graham Dutfield (2021). The TRIPS Intellectual Property Waiver Proposal: Creating the Right Incentives in Patent Law and Politics to end the COVID19 Pandemic, LSE Law, Society and Economy Working Papers, pp.1-44.
 34. Yanqiu R. Z. (2022), Vaccine nationalism: contested relationships between COVID-19 and Globalizations, Routledge Taylor & Francis Group, vol.19, pp.450-465

 

 

 

 

دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 13
در حال صفحه آرایی و بارگزاری فایل اصل مقالات
فروردین 1403
 • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
 • تاریخ بازنگری: 31 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 08 تیر 1402