پیام تسلیت به همکار گرامی جناب آقای دکتر همایون مافی

تسلیت به همکار (جناب آقای دکتر همایون مافی)