مطالعه تطبیقی روش های حمایت از بیمه گذار در قراردادهای الحاقی بیمه در حقوق ایران و آمریکا

نوع مقاله: حقوق تطبیقی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

2 دکترای حقوق کیفری و جرمشناسی

10.22080/lps.2020.10134.1098

چکیده

قرارداد الحاقی یا استاندارد عبارت است از قراردادی که بوسیله یکی از طرفین قرارداد نوشته و به طرف دیگر پیشنهاد می شود، طرف دیگر قرارداد نیز بی آنکه بتواند در خصوص شروط قرارداد مذاکره نماید، تنها این فرصت را دارد که یا قرارداد پیشنهادی را بپذیرد یا کلا از آن صرفنظر نماید. بسیاری از قراردادهای بیمه (نه تمام آنها) نیز جز قراردادهای الحاقی محسوب می شوند. بیمه گران که دارای قدرت معاملاتی برتری هستند بنا به مقتضیات صنعت بیمه ابتدا در فرمهای از پیش تعیین شده یا استاندارد شروطی را می گنجانند و بیمه گذار تنها امکان رد یا قبول کل را دارد. بنا به ماهیت این قراردادها گاه شروط مبهم، غیر منتظره یا خلاف وجدانی در این قراردادها وجود دارد.در این مقاله ابتدا تلاش بر این شده است که روشهایی را که در حقوق آمریکا برای حمایت از بیمه گذاران در برابر این دسته از قراردادها وجود دارد معرفی گردد منجمله روشهای حمایتی بکار گیری قواعدی چون تفسیر علیه پیش نویسنده قرارداد، قاعده استاپل ، دکترین خلاف وجدان بودن شروط و قراردادها و قاعده انتظارات معقول است و سپس بررسی می شود که تا چه حدی این روشها در حقوق ایران قابل اعمال می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

comparative study of ways to protect policyholders in standard insurance contracts in Iran and us law

نویسنده [English]

  • alireza rast 2
2 pdh
چکیده [English]

Adhesion contract is A standard of contract drafted by one party and offered to other party, who must adhere to the contract and therefore does not have the power to negotiate the terms of the contract and only can "take it or leave it" .many of insurance(not all of them) contract are adhesion contract. Insurer with stronger bargaining power, According to the requirements of the insurance industry, standardized or drafted terms and conditions in the form of contract, and insured only can accept or reject it . for nature of this contracts, some times, there are vague , suprising and conscionable terms in this contract. In This paper , ways of protcting of insured in us law in this contract introduced, including cotra proferentem, rule of esstopel, doctrine uncoscionable contract or terms and principle of reasonable expectation and then be cosidered to what extent these methods are applicable in Iran law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "insurance contract"
  • "adhesion contract"
  • "protection of insured"
  • standard contract"
  • "comprative study"