تعداد مقالات: 35
3. ماهیت حقوقی و فقهی دعوای اعسار

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 9-33


4. حقوق نرم در پرتو تصمیمات نهادهای قضایی و شبه قضایی بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1348

زهرا محمودی کردی


5. مطالعه تطبیقی جرایم سایبری در ایران و حقوق بین الملل

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 9-24

بیتا دشتی؛ مریم افشاری


9. بررسی تطبیقی مقررات شکلی حاکم بر دعاوی ورشکستگی بین المللی در قانون نمونه آنسیترال و لایحه جدید قانون تجارت ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1348

راحله سید مرتضی حسینی؛ میلاد سلطانی


10. آسیب‌شناسی انتخابات «ولسی‌جرگه» افغانستان در پرتو انتخابات مجلس نمایندگان آمریکا

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 25-40

آیت مولائی؛ مهدی معنوی


14. مفهوم مدیر عملی و مقایسه مسئولیت او با مدیر قانونی در شرکت‌های تجاری (مطالعه تطبیقی بین حقوق ایران و فرانسه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1348

پیمان حسینی


15. بررسی ادعای برتری نظام پارلمانی و عملکرد آن در ایران و فرانسه

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 41-56

حسین میراحمدی؛ جواد تقی زاده


19. حمایت دستوری از محیط زیست؛ مورد پژوهی قوانین اساسی حوزه آمریکای لاتین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1348

علی مشهدی


24. روش جبران اعلام نظر قضایی در نظام دادرسی اداری در انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1348

مرتضی نجابت خواه


25. راهکارهای حقوقی در مقابل تحریم های اتحادیه اروپا در خصوص ضمانت نامه های بانکی

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 73-88

صدیقه فهیمی؛ محمود باقری


شماره‌های پیشین نشریه