تعداد مقالات: 28
3. ماهیت حقوقی و فقهی دعوای اعسار

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 9-33


4. حقوق نرم در پرتو تصمیمات نهادهای قضایی و شبه قضایی بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1348

زهرا محمودی کردی


8. بررسی تطبیقی مقررات شکلی حاکم بر دعاوی ورشکستگی بین المللی در قانون نمونه آنسیترال و لایحه جدید قانون تجارت ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1348

راحله سید مرتضی حسینی؛ میلاد سلطانی


12. مفهوم مدیر عملی و مقایسه مسئولیت او با مدیر قانونی در شرکت‌های تجاری (مطالعه تطبیقی بین حقوق ایران و فرانسه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1348

پیمان حسینی


16. حمایت دستوری از محیط زیست؛ مورد پژوهی قوانین اساسی حوزه آمریکای لاتین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1348

علی مشهدی


20. روش جبران اعلام نظر قضایی در نظام دادرسی اداری در انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1348

مرتضی نجابت خواه


23. بررسی فقهی و حقوقی ماهیت شرط عندالاستطاعه در مهریه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1348

فوزیه قاسم پور کردکلایی؛ سید احمد میرخلیلی؛ حسن رحیم زاده میبدی


شماره‌های پیشین نشریه